Programa de reincorporació al treball 2018

24/05/2018

Del 17 d’abril a l’11 de maig, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà va acollir i formar un total de 15 joves que formen part del Programa de Reincorporació al Treball (PRT) 2018.

Es tracta d'una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família de la Direcció General per a la Immigració.

Els PRT tenen la finalitat de facilitar al jovent que s’hi inscriu un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa.

Els destinataris d’aquesta formació són persones estrangeres immigrades- entre 18 i 50 anys- en situació d’irregularitat sobrevinguda i les reagrupades. També es poden acollir a aquests cursos persones estrangeres immigrades amb especials motius de vulnerabilitat: pendents d’informes d’arrelament, joves tutelats per la Generalitat de Catalunya, aturats, sol·licitants de protecció internacional, etc.

En aquest sentit, es prepara als alumnes en la formació d’auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restauració. La formació que reben s’estructura en diferents mòduls entre els quals hi ha la formació teòrico-pràctica en cuina i sala dirigida per la professora Berta Dotú Solanas.

A principis de juny i fins al 31 d’octubre, aquests alumnes realitzaran pràctiques de formació en establiments hotelers i/o restaurants pròxims a la zona de residència. I, pròximament, el grup també completarà la formació en llengua catalana a l’Àrea d’Educació de Palafrugell.