Formació subvencionada de tècniques d'emplatat, fotografia i vídeo gastronòmic

03/08/2021

Formació subvencionada pel Consorci per la Formació Contínua i gestionada per la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona

 

Dates: 22, 23, 24,25,26,29 i 30 de novembre i 1,2 i 3 de desembre de 2021

 

Horaride 9.30 h a 13.30 h (40 hores)

 

Lloc de RealitzacióAula Gastronòmica de l’Empordà del Grup Costa Brava Centre (C/del Turisme, 1, 17253 Vall-llobrega)

 

Objectius generals: Tècniques d’emplatat gastronòmic

 

 • Conèixer les diferents tipologies d’emplatat
 • Generar una oferta gastronòmica atractiva visualment
 • Confeccionar presentacions innovadores

 

Continguts:

 

 1. Tipus d’emplatat
 2. Emplatats simètric i asimètric
 3. Emplatat rítmic
 4. Emplatat triangular / romboïdal
 5. Emplatat horitzontal
 6. Emplatat oblic
 7. Emplatat a escala i regla dels dos terços
 8. Emplatat piramidal
 9. Emplatat en quadre
 10. Emplatat circular o lineal

 

Objectius generals: Fotografia i vídeo gastronòmic

 

 • Aprendre les regles de composició, teoria del color i angles de captura aplicats a la fotografia i al vídeo.
 • Utilitzar tècniques d’il·luminació natural o artificial.
 • Saber planificar una sessió de fotografia o vídeo gastronòmic
 • Conèixer tips per a l’edició d’imatges
 • Saber fer muntatges audiovisuals

 

Continguts:

 

 1. Introducció a la fotografia i el vídeo
 2. Tècniques d’il·luminació
 3. Estilisme culinari
 4. Color
 5. Normes de composició
 6. Criteris per prendre imatges o fer gravacions segons l’eina de publicació
 7. Angles de captura
 8. Planificació de sessió
 9. Edició de fotografia
 10. Muntatge de vídeos

             

Avaluació: Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

 

Certificació: Certificat d’aprofitament del consorci per a la formació contínua i de la Federació     d’Hostaleria de les Comarques de Girona.

 

Requisits d’accés al curs:

 

 • Autònoms
 • Treballadors ocupats
 • Treballadors en situació d’ERTO
 • Persones en situació d’atur