ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS

Tallers de cuina fets a mida i adaptats a les demandes (escoles i/o AMPAS) per a realitzar-los a les mateixes escoles com activitat extra-escolar. De una durada determinada o durant tot el curs lectiu. Pressupost a mida segons necessitats.