ASSESSORAMENT

L’Aula Gastronòmica de l’Empordà, conscient del constant canvi que pateixen les empreses del nostre sector ofereix un ampli ventall de serveis d’assessorament amb l’objectiu de facilitar a l’empresari el desenvolupament de la seva activitat. Els assessoraments que l’Aula ofereix són coordinats i supervisats per professionals seleccionats en funció del tipus d’assessorament.


Actualment oferim serveis per a:

Restaurants

 • Creació, revisió o actualització de cartes de plats i de vins
 • Escandall de plats
 • Creació de plats
 • Metodologies d’emmagatzematge
 • Higiene, seguretat i salut alimentària
 • Aplicació de sistemes de gestió: ISO 9001,UNE 167001 de Q per restaurant i cuines centrals, etc.
 • Tècniques de cuina
 • Estudis de viabilitat
 • Programes de màrqueting, imatge i publicitat
 • Selecció de productes i/o proveïdors
 • Formació i reciclatge de equips de cuina i salaElaboradors de productes alimentaris

 • Metodologia d’emmagatzematge
 • Higiene alimentària
 • Aplicació de sistemes de gestió: ISO 9001,UNE 167001 de Q per restaurant i cuines centrals, etc.
 • Tècniques de cuina
 • Assessorament en l’aplicació de tècniques de conservació i coccióAjuntaments i institucions

 • Accions gastronòmiques com campanyes, fires, àpats, etc.Col·lectius de cuina

 • Organització
 • Legalització
 • AccionsTambé es poden dur a terme altres assessoraments més concrets i específics a petició dels clients.
La durada i el pressupost d’aquest servei és totalment personalitzat i realitzat a mida segons les necessitats del client.