SERVEI DE SALA EN RESTAURANTS

Coneixement i habilitats pel tracte amb el client en restaurants

Adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries del servei al client, segons les
normes pròpies de la professió.

Dates: 13 i 14 de febrer
Horari: 09.30 h a 12.30 h
Durada: 6 hores