LA PASTA FRESCA

Elaboració de pastes i salses

Elaboració dels principals tipus de pasta, tant fresca com tradicional, i les salses més adients per a cadascuna.

Dates: 19 i 20 de juny
Horari: 16.00 h a 19.00 h
Durada: 6 hores